Hoe werkt elektrische vloerverwarming?

Hoe werkt elektrische vloerverwarming?

De verwarmingsmat, ingebed in de zand/cement-vloer, egalisatiemortel of tegellijm, verwarmd de stenen massa. En deze stenen massa geeft de verwarming door aan de ruimte als de temperatuur van die ruimte lager is. Zo ontstaat een heerlijke, gelijkmatige comfortabele verwarming.