Kan EisEx worden ingekort?

Kan EisEx worden ingekort?

 Neen, dat kan niet. De werking van EisEx wordt dan tenietgedaan. Ook is er kans op oververhitting van EisEx warmtekabel.