Kan Freezetec worden ingekort?

Kan Freezetec worden ingekort?

 Neen, dat kan niet. De werking van Freezetec wordt dan tenietgedaan.